• picture
  • picture
  • picture
  • picture
  • picture
  • picture
Danh sách dịch vụ
  Xây dựng Công nghiệp
  Xây dựng dân dụng
  Xây dựng cầu đường, bến bãi
  Thi công ép cọc và thử tĩnh cọc BTCT
  Sửa chữa nâng cấp khôi phục các công trình nghiêng lún
  Thiết kế xây dụng công trình dân dụng - Công nghiệp
Giới thiệu
 

Với quy mô quản lý tổ chức thi công linh hoạt khép kín & cùng hợp tác, tạo thành một đội ngũ hoàn chỉnh, tinh nhuệ với nhiều trang thiết bị chuyên ngành & công nghệ cao, sẵng sàng đáp ứng mọi nhu cầu về xây dựng kiến trúc và công trình giao thông đường bộ kể cả cải tạo khôi phục công trình cũ hoặc sự cố, trên cơ sở phát huy sáng tạo & ứng dụng thiết bị, vật liệu công nghệ mới nhằm bảo đảm uy tín về chất lượng, tiến độ & hiệu quả.

Tin tức
11/02/2012