Chứng nhận & bằng khen

Năm 2009, Nam Thiên Lộc lại nhận được giấy khen của Tổng Cục Thuế & Cúp Lưu Niệm

Năm 2009, Nam Thiên Lộc lại nhận được giấy khen của Tổng Cục ThuếNăm 2008, Nam Thiên Lộc lại nhận được giấy khen của Tổng Cục Thuế

Cty TNHH Kien Truc Xay Dung Nam Thien Loc

Năm 2007, Nam Thiên Lộc lại nhận được giấy khen của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh